20.10 Valentīnas nodarbības Pilates (8:30) vietā notiks Ārstnieciskā vingrošana (Liene), ABL (9:30) aizvieto trenere Annija. Roll + Strech (10:30) nenotiks.

17. october Jaunums

None
Visi jaunumi