Noteikumi

Ierodoties klubā klientam bez personalizētās klienta kartes ir jāuzrāda un jānodod (ķīlā pret skapīša elektronisko čipu) personu apliecinošu dokumentu (tiesības, ID karti u.c.), kuru jānodod līdz kluba apmeklējuma beigām. Ja klientam nav līdzi magnētiskā karte vai personu apliecinošs dokuments, tad kluba personāls ir tiesīgs ieturēt 5 Ls (pieci lati) drošības naudu.

Šie noteikumi nosaka drošības prasības attiecībā uz pakalpojumu izmantošanu atpūtas centrā "Joker Klubs", tekstā saukts Klubs. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām personām, kuras izmanto Klubā pieejamos pakalpojumus, tekstā saukti Kluba apmeklētāji. Ja Kluba apmeklētājs izvēlējies izmantot Klubā pieejamos pakalpojumus, uzskatāms, ka Kluba apmeklētāja veselības stāvoklis un citi apstākļi ir atbilstoši šī pakalpojuma izmantošanai.

Ūdens relaksācijas centra noteikumi

Ūdens Relaksācijas centra abonementa lietošana

Drošības noteikumi attiecībā uz pirts izmantošanu

Ūdens aerobikas nodarbību apmeklējumam un iepriekšējam pierakstam

Skvoša spēles un pieraksta noteikumi