Vispārējie noteikumi:

 1. Joker kluba iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Joker kluba apmeklētājiem.
 2. Noteikumos lietotie termini:
  • Klients – fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē Joker klubu;
  • Klubs – pakalpojuma sniegšanas vieta;
  • Uzņēmums – Joker kluba īpašnieks.
 3. Klubā tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas mērķis ir īpašuma aizsardzība, drošības un kārtības nodrošināšana. Video ieraksti tiek izmantoti tikai minētajiem mērķiem.
 4. Klubs neuzņemas atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām Klienta materiālajām vērtībām.

Darba un apmeklējuma laiki:

 1. Kluba darba laiks:
  • darba dienās – no plkst.07:00 līdz 21:00;
  • sestdienās – no plkst.07:30 līdz 21:00;
  • svētdienās – no plkst. 09:00 līdz 21:00.
 2. Pakalpojuma sniegšanas zonu darba un apmeklējuma laiki:
  • Skvošs
   • darba dienās no plkst.07:00 līdz 21:00;
   • sestdienās no plkst.09:00 līdz 21:00;
   • svētdienās no plkst.10:00 līdz 21:00.
  • Treniņu centrs
   • darba dienās no plkst.07:00 līdz 21:00;
   • sestdienās no plkst.08:00 līdz 21:00;
   • svētdienās no plkst.09:00 līdz 21:00.
  • Ūdens relaksācijas centrs
   • darba dienās no plkst.12:00 līdz 21:00;
   • sestdienās, svētdienās no plkst.12:00 līdz 2100.
  • Grupu nodarbības
   • pēc grafika.
  • Ūdens aerobika
   • pēc grafika.
 1. Ūdens relaksācijas centra (turpmāk – ŪRC) pakalpojuma izmantošanas laiks ir 2.5 h, iekļaujot ģērbtuvē pavadīto laiku. Par papildlaiku Klientam jāmaksā 15 EUR par 1h.
 2. Laikā, kad notiek ūdens aerobika un bērnu peldēt apmācība, pakalpojumu saņemšana ŪRC ir ierobežota (informācija pie administrācijas).
 3. Pēc ūdens aerobikas nodarbības Klients var izmantot ŪRC 45 minūtes.
 4. Ūdens relaksācijas centra apmeklējums bērniem līdz 12 gadu vecumam piektdienās, sestdienās, svētdienās līdz plkst.18.00.

Abonementu veidi, derīguma termiņi un izmantošanas noteikumi:

 1. Ūdens relaksācijas centrs pieaugušajiem:
  • 10x darba dienās līdz plkst. 17:00 – 6 mēneši;
  • 10x jebkurā laikā – 6 mēneši.
 2. Ūdens relaksācijas centrs bērniem:
  • 10x jebkurā laikā – 6 mēneši.
 3. Bērnu peldēt apmācība:
  • 6x – 3 mēneši;
  • 10x – 6 mēneši.
 4. Ūdens aerobika:
  • 6x jebkurā laikā – 2 mēneši;
  • 10x jebkurā laikā – 4 mēneši.
 5. Skvošs:
  • S abonements līdz plkst.16:00 – 10h, 3 mēneši;
  • M abonements jebkurā laikā – 10h, 3 mēneši;
  • L abonements līdz plkst. 16:00 – 20h, 6 mēneši;
  • Extra L abonements jebkurā laikā – 25h, 6 mēneši.
 6. Grupu nodarbības:
  • 8x jebkurā laikā – 1 mēnesis.
 7. Treniņu centrs:
  • 10x jebkurā laikā – 3 mēneši;
  • Rīta abonements no plkst.7:00 līdz 10:00/1 mēnesis;
  • Dienas abonements līdz plkst. 16:00:
   • 1 mēnesis;
   • 3 mēneši;
   • 6 mēneši;
   • 12 mēneši.
  • Jebkura laika abonements:
   • 1 mēnesis;
   • 3 mēneši;
   • 6 mēneši;
   • 12 mēneši.
  • Treniņu centra abonementu var izmantot grupu nodarbības apmeklējumam attiecīgā abonementa darbības laikā.
 8. Kompleksais:
 9. jebkurš sporta nodarbības apmeklējums (izņemot skvošanodarbības) un ūdens relaksācijas centrs – 1 mēnesis.
 10. Abonementa izmantošanas periods sākas no dienas, kad abonementu iegādājas, vai, pēc Klienta lūguma, abonementa iegādes brīdī uzlikta noteikta abonementa aktivizācijas sākuma datuma.
 11. Abonements paredzēts lietošanai tikai tā īpašniekam, nodot to citām personām aizliegts. Administrācijai ir tiesības neskaidrību gadījumā pieprasīt Klientam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
 12. Treniņu centra abonementiem jāsāk pakalpojuma izmantošana:
  • Rīta abonentiem līdz plkst.10:00;
  • Dienas abonentiem līdz plkst.16:00.
 13. Treniņu centra jebkura laika abonements darbojas bez laika ierobežojuma.
 14. Iegādājoties skvoša abonementu, Klients var izmantot trenažieru zāles kardio trenažierus 15 min. pirms skvoša spēles.
 15. Apmeklējot Klubu, abonementa karte jāuzrāda katru reizi pirms pakalpojuma saņemšanas.
 16. Reģistrējot abonementu pirmo reizi, Klientam Kluba administrācijā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)).
 17. Apmeklējuma reižu abonementi:
  • no viena abonementa noņem ne vairāk kā 2 apmeklējuma reizes vienā dienā;
  • abonementa īpašnieks ir tiesīgs ņemt līdzi vēl vienu personu, par to noņemot vēl vienu apmeklējuma reizi no abonementa īpašnieka abonementa.
 18. Mēneša abonementi:
  • no viena abonementa iespējams noņemt ne vairāk kā 1 apmeklējuma reizi vienā dienā;
  • otrs apmeklējums tajā pašā dienā:
   • uz aerobiku: 6 EUR;
   • uz treniņu centru: 8 EUR.
 1. Abonementu var apturēt/pagarināt pēc Klienta lūguma un gadījumā, ja Uzņēmums nenodrošina pakalpojumu:
  • 1-3 mēnešu abonementus – ne vairāk kā 1 reizi līdz 2 nedēļām;
  • 4 mēnešu abonementus – ne vairāk kā 2 reizes līdz 2 nedēļām;
  • 6 mēnešu abonementus – ne vairāk kā 3 reizes līdz 2 nedēļām;
  • 12 mēnešu abonementu – ne vairāk kā 6 reizes līdz 2 nedēļām:
 2. Ja abonementu nav iespējams izmantot, jo saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un tajos noteiktajiem ierobežojumiem pakalpojums netiek sniegts, abonementa termiņš tiek pagarināts proporcionāli laika periodam, kurā pakalpojums netiek nodrošināts.
 3. Ja abonementa darbības laikā mainās valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas nosaka nosacījumus pakalpojuma saņemšanai, bet pakalpojums joprojām tiek nodrošināts, abonementa vērtība netiek izmaksāta naudā un abonementa termiņš netiek pagarināts.
 4. Abonementu ar atpakaļ ejošu datumu neaptur/nepagarina.
 5. Abonements ar beigušos termiņu nav derīgs (arī, ja tas nav izmantots/ izmantots nepilnīgi).
 6. Uzņēmums ir tiesīgs anulēt Klienta abonementu bez brīdinājuma, ja Klients ir pārkāpis “Joker kluba iekšējās kārtības noteikumus”.
 7. Uzņēmums patur tiesības atteikt Klientam iegādāties abonementu, nepaskaidrojot atteikšanas iemeslus.
 8. Abonementu nemaina pret naudu.
 9. Abonementa kartes nozaudēšanas gadījumā kartes atjaunošanas maksa 5 EUR. Pēc kartes atjaunošanas atrastu iepriekšējo karti neatjauno un naudu Klientam neatgriež.

Skvoša noteikumi:

 1. Skvoša spēles apmeklējums ir ar iepriekšēju pierakstu 2 mēnešus uz priekšu.
 2. Iepriekšēju pierakstu var veikt tikai Klienti ar abonementu vai Klienti, kuri iegādājušies vienreizēja apmeklējuma kuponu pirms rezervācijas.
 3. Ja Klientam nav iespējams ierasties rezervētajā laikā, pierakstu var atsaukt ne vēlāk kā 8h pirms rezervētā laika.
 4. Ja Klients neierodas/ atsauc pierakstu mazāk kā 8h pirms pieraksta laika:
  • Klientam ar abonementu no abonementa noņem 1 apmeklējuma reizi;
  • vienreizējā apmeklējuma kupons kļūst nederīgs.
 5. Skvoša kortu par noteikto cenu var izmantot līdz 2 spēlētājiem, maksa par katru nākamo spēlētāju 5 EUR.

 

Klientam ir pienākums:

 1. Ievērot Klubā divu metru distanci starp personām, izņemot sporta nodarbību laikā.
 2. Atstāt Kluba telpas līdz darba laika beigām.
 3. Ievērot “Joker kluba iekšējās kārtības noteikumus”, kā arī būt pieklājīgam pret citiem Klientiem un Kluba personālu.
 4. Patstāvīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim, neapmeklēt Klubu, ja ir saslimšanas simptomi vai slikta pašsajūta.
 5. Nekavējoties pārtraukt nodarbību, ja nodarbības laikā parādās sāpes, galvas reiboņi, diskomforta sajūta un griezieties pēc palīdzības pie trenera vai Kluba administrācijā.
 6. Pie Kluba administrācijas saņemto aproci (magnētisko atslēgu) aplikt ap roku un visu nodarbību laiku turēt uz rokas.
 7. Atturēties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību.
 8. Pildīt administratora un kārtības uzrauga prasības iekšējās kārtības nodrošināšanai.
 9. Informēt treneri un/vai administratoru par iekārtu/ inventāra bojājumiem.
 10. Pa kāpnēm pārvietoties lēnām un piesardzīgi.
 11. Izvairīties no pieskaršanās pirts apsildīšanas ierīcēm.
 12. Pirms dušas lietošanas piesardzīgi pārliecināties par to, lai, atverot ūdens krānu, pa to netek pārāk karsts ūdens.
 13. Atrodoties baseinā, nepeldēties tajā baseina daļā, kurā dziļums pārsniedz Klienta augumu, ja Klients nav apguvis peldēšanas prasmi.
 14. Ievērot ģērbtuvē kārtību.
 15. Personiskās mantas un apģērbu glabāt skapīšos ģērbtuvē.
 16. Skapīša atslēgas/ magnētiskās atslēgas nozaudēšanas gadījumā samaksāt atslēgas atjaunošanas maksu 10 EUR. Iepriekšējās atslēgas atrašanas gadījumā naudu Klientam neatgriež.
 17. Ievērot personīgo higiēnu un tīrību Kluba telpās, pēc ierašanās Klubā veikt roku dezinfekciju ar dezinfekcijas līdzekļiem vai nomazgāt rokas ar ziepēm.
 18. Pirms un pēc baseina lietošanas nomazgāties dušā.
 19. Nodarbības apmeklēt atbilstošos apavos (maiņas) un tērpos.
 20. Pirms un pēc nodarbības personīgās higiēnas nolūkos dezinficēt savu vingrošanas paklājiņu, trenažieri u.c. nodarbību inventāru, izmantojot dezinfekcijas līdzekli un salvetes.
 21. Ievērot uz iekārtām izvietotos lietošanas norādījumus.
 22. Nolikt vietā nodarbībā izmantoto inventāru. Technogym ripas novietot tikai uz gludajiem stieņiem.
 23. Izmantot dvieļus:
  • sēdēšanai uz lāvas saunā/pirtī;
  • uzklāšanai uz trenažiera vingrinājumu izpildīšanas laikā.
 24. Vecākiem vai citām par bērnu atbildīgām personām neatstāt bez uzraudzības bērnu, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, izņemot:
  • treniņus individuāla trenera vadībā;
  • ar bērna vecāku rakstisku atļauju.
 25. Apmeklējot baseinu, izmantot personīgos mazgāšanas piederumus un peldkostīmu/ peldbikses, peldčības.
 26. Saņemot naudas izmaksu, naudu pārskaitīt, neatejot no naudas izmaksas vietas.
 27. Smēķēt tikai norādītā vietā.
 28. Pēc Administratora pieprasījuma uzrādīt dokumentu (ar fotogrāfiju), pēc kura var pārliecināties par personas vecumu.
 29. Atlīdzināt Uzņēmumam piederošai mantai radītos zaudējumus.
 30. Izmantot Kluba pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem.

 

Klientam ir tiesības:

 1. Vērsties pie Kluba personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu un tml. gadījumos – un nekavējoties lūgt izsaukt kvalificētu medicīnisko personālu.
 2. Klientiem ar aktīvu abonementu pakalpojuma izmantošanas laikā novietot autotransportu Kluba auto stāvlaukumā bez maksas:
  • darba dienās – 3 h;
  • brīvdienās un svētku dienās – 4h.
 3. Saņemt dvieli bez maksas, izmantojot abonementa pakalpojumu.
 4. Izmantot savu dvieli.
 5. Iesniegt sūdzību un saņemt uz to atbildi:
 • vēstules formā pa pastu uz uzņēmuma biroju Rīgā, Katrīnas ielā 12;
 • uz e-pastu joker@joker.lv;
 • pa tālruni 67321251 darba dienās no plkst.8:00 līdz 16:30.

Klients atbild par:

 1. Savu veselības stāvokli, t.i., ka veselības stāvoklis atbilst Klienta iegādātā pakalpojuma izmantošanai.
 2. Bērnu, ar kuriem ierodas Klubā, drošību un veselības stāvokli.
 3. Personīgajām mantām.

 

Klientam aizliegts:

 1. Uzturēties Kluba telpās ārpus norādītā darba laika, izņemot individuālās rezervācijas.
 2. Fotografēt, filmēt un veikt audio ierakstus Kluba telpās.
 3. Apmeklēt klubu:
  • ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;
  • ja personai noteikta izolācija.
 4. Izlīmēt reklāmas plakātus, atstāt vizītkartes u.tml. Kluba telpās bez rakstiskas saskaņošanas ar Kluba vadību.
 5. Vadīt privāto (individuālo) treniņu bez skaņošanas ar Uzņēmumu.
 6. Patvaļīgi ieslēgt, izslēgt un regulēt – mūzikas centrus, TV, saunas un ventilācijas iekārtas.
 7. Iet baseinā un pirtīs, ja slimo ar ādas sēnīšu un strutainām slimībām.
 8. Lietot mobilo tālruni grupu nodarbību laikā.
 9. Bojāt vai nesaudzīgi izturēties pret Kluba inventāru, iekārtām un telpām.
 10. Treniņu centrā stiepšanās vingrinājumu laikā kāpt ar kājām uz trenažieriem un soliem.
 11. Smaržoties ar smaržām pirms nodarbības.
 12. Atrasties virsdrēbēs un/vai ielas apavos – aerobikas zālē, trenažieru zālē, skvoša kortos, ūdens relaksācijas centrā.
 13. Apmeklēt trenažieru zāli ar basām kājām un atkailinātu ķermeņa augšdaļu.
 14. Skūt kājas, bārdu, paduses, krāsot matus u.tml., atstāt higiēnas priekšmetus vai kā citādi pārkāpt higiēnas noteikumus Kluba telpās, tostarp, garderobēs un dušās.
 15. Liet ūdeni un citus šķidrumus uz saunas/pirts sildelementiem.
 16. Lietot saunā/pirtī medu, kafijas biezumus un citus ķermeņa skrubjus vai eļļas.
 17. Ierasties Klubā alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibuma stāvoklī.
 18. Lietot narkotiskās u.tml. apreibinošas vielas.
 19. Īstenot komercdarbības intereses.
 20. Uzturēties Klubam pieguļošajā teritorijā bez virsdrēbēm un apavos, kurus lieto sporta nodarbībās.
 21. Uzvesties agresīvi, neadekvāti, skaļi, aizskart vai citādi traucēt pārējos Klientus un personālu.
 22. Ienest VIP, pirts un baseina zonā stikla traukus un priekšmetus.
 23. Lēkt baseinā.
 24. Lietot līdzi atnestus dzērienus un pārtiku.
 25. Ierasties Klubā ar dzīvniekiem.

Uzņēmumam ir tiesības:

 1. Mainīt:
  • Kluba darba laiku;
  • nodarbību sarakstu un/vai nodarbību norises laikus;
  • pakalpojumu cenas

iepriekš neinformējot par to Klientus personīgi. Visas izmaiņas ir publicētas Kluba mājas lapā www.jokerklubs.lv.

 1. Nepieciešamības gadījumā slēgt atsevišķas Kluba telpas.
 2. Izraidīt Klientu no Kluba, ja Klients pārkāpis “Joker kluba iekšējās kārtības noteikumus” vai citādi traucējis Kluba darbībai.
 3. Aizliegt Klientam apmeklēt Klubu, ja Klients ir pārkāpis “Joker kluba iekšējās kārtības noteikumus”.
 4. Pieprasīt klientam uzrādīt dokumentu ar fotogrāfiju, pēc kura var pārliecināties par personas vecumu.

* – var izmantot brīvdienās un svētku dienās treniņu centra darba laikā.