JOKER KLUBA KLIENTU KARTES NOTEIKUMI

 

Vispārējie noteikumi
1. Klienta karti (turpmāk – karte) izsniedz:

1.1. iegādājoties abonementu jebkuram pakalpojumam;
1.2. pēc Klienta pieprasījuma, iegādājoties vienreizēju pakalpojumu*.

2. Karti izsniedz, pamatojoties uz klienta aizpildītu “Kartes pieteikuma anketu”.
3. Karti reģistrē uz konkrētu personu un to aizliegts nodot trešajai personai.
4. Karti izsniedz Joker kluba administrators.
5. Karti izsniedz bez maksas.
6. Karte ir aktīva tās izsniegšanas brīdī.
7. Vienreizējus pakalpojumus* uz kartes reģistrē pēc klienta pieprasījuma.

8. Karte ir SIA “Joker LTD” (turpmāk – uzņēmums) īpašums un atgriežama:

8.1. pēc pieprasījuma;
8.2. bojātas kartes nomaiņas gadījumā.

9. Uzņēmums ir tiesīgs karti anulēt, nesaskaņojot ar kartes turētāju.
10. Kartes nozaudēšanas, nozagšanas vai atrašanas gadījumā, lūdzam nekavējoties ziņot pa tālr.
26441212.

Kartes turētāja priekšrocības
11. Novietot autotransportu Joker kluba stāvlaukumā pakalpojuma izmantošanas laikā bez maksas:

11.1. darba dienās 3h;
11.2. brīvdienās un svētku dienās 4h.

12. Saņemt dvieli bez maksas, izmantojot abonementa pakalpojumu.

Premium klienta statuss
13. Premium klienta statusu iegūst klients, kura apgrozījums 12 mēnešu laikā ir 700 EUR un vairāk.
14. Klientu apgrozījumu uzņēmums pārskata vienu reizi ceturksnī – līdz ceturksnim sekojošā mēneša
15.datumam.
15. Klients Premium klienta statusu zaudē, ja 6 mēnešus uz kartes nav reģistrēts neviens Joker kluba
pakalpojums. Premium klienta statusu atjauno, izpildot 13. punkta noteikumus.
16. Klientu par Premium klienta statusa iegūšanu/ zaudēšanu informē administrators.

17. Premium klienta priekšrocības, papildus šo noteikumu II daļā minētajām priekšrocībām:

17.1. 10% atlaide Joker kluba pakalpojumu* iegādei;
17.2. 15% atlaide 3 st. boulinga divu celiņu īres cenai;
17.3. 25% atlaide 3 st. VIP telpas īres cenai;
17.4. bezmaksas ŪRC apmeklējums vienai personai dzimšanas dienas kalendārajā nedēļā,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu un 50% atlaide vēl vienas personas
apmeklējumam.

18. Informāciju par Premium klientam piešķirtajiem īpašajiem piedāvājumiem uzņēmums:

18.1. nosūta kartes turētājam uz e-pastu vai telefonu sms formātā (ja klients ir piekritis
informācijas saņemšanai);
18.2. ievieto Joker kluba mājas lapā www.jokerklubs.lv un sociālajos tīklos.

19. Atlaides nesummējas. Dažādu atlaižu gadījumā piemēro lielāko atlaidi.

Kartes anulēšana un nomaiņa
20. Karti anulē:

20.1. ja karte ir nodota lietošanā trešajai personai;
20.2. nozaudētas, nozagtas vai bojātas kartes nomaiņas gadījumā.

21. Nozaudētas, nozagtas vai bojātas kartes gadījumā, pamatojoties uz kartes turētāja aizpildītu
pieteikuma anketu, izsniedz jaunu karti.
22. Maksa par kartes atjaunošanu 2,00 EUR.
*- izņemot bāra produkciju, restorāna pakalpojumu un dāvanu kartes